LOG ONHOME F D
U bent hier:home > Organisatie > Sociale Partners

Sociale partners

De oprichting van het initiële Pensioenfonds Metaal op 1 april 2000 was het gevolg van de onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de werkgevers en de vakbonden en maakte deel uit van het nationaal akkoord 1999-2000.

 

ABVV METAAL

ACLVB

ACV-CSC METEA

AGORIA

 

logo ABVV

 

logo ACLVB

 

logo ACV-CSC Metea

 

logo Agoria

Dit pensioenfonds werd destijds ondergebracht onder de vleugels van het Fonds voor Bestaanzekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid en heeft in de afgelopen jaren heel wat evoluties doorgemaakt.

Wellicht de belangrijkste evolutie was de aanpassing aan de bepaling van de Wet op de Aanvullende Pensioenen (kortweg WAP) vanaf 1 januari 2007 waarbij er tevens werd geopteerd om een sociaal fonds te worden, dus met inbegrip van een solidariteitsluik.

Een logisch gevolg hiervan was ook de omschakeling naar een nieuwe, autonome rechtspersoonlijkheid, nl. een Organisme voor de Financiering van Pensioenen (kortweg OFP).

Het Pensioenfonds Metaal OFP, zoals de nieuwe benaming luidt, verkreeg per 18 december 2007 vanwege de FSMA de nodige toelatingen om als Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening te handelen.