LOG ONHOME F D
U bent hier:home > Documenten > Intreding sector

Intreding in de sector

Als u in onze sector begint te werken en u had reeds een aanvullende spaarreserve opgebouwd bij uw vorige werkgever, dan heeft u de mogelijkheid om deze reserve te transfereren naar ons sectoraal pensioenfonds.

Het is echter wel zo dat dergelijke bedragen niet worden bijgeschreven op de individuele rekening die u bij ons pensioenfonds aanhoudt, maar dat ze worden afgeleid naar een zogeheten onthaalstructuur.

In de praktijk komt het erop neer dat dit bedrag zal worden overgemaakt aan de gemeenschappelijke verzekeringskas integrale, die deze reserve verder zal beheren en hiervoor een contract met u zal aangaan.

U zal dus in elk geval twee administraties moeten blijven opvolgen, nl. één voor de spaarreserve op basis van uw huidige tewerkstelling in onze sector (aanspreekpunt Pensioenfonds Metaal OFP) en één voor uw getransfereerde reserve van uw vorige pensioeninstelling (aanspreekpunt integrale).

Procedure
Als u een dergelijke transfert wil laten uitvoeren, volstaat het dat u ons het document doorstuurt dat u in dat verband van uw vorige pensioeninstelling ontvangen heeft.

U moet op dit document enkel de door u gekozen optie duidelijk aanduiden en dit document ondertekenen. Het Pensioenfonds Metaal zal dit document vervolgens verder aanvullen en terugbezorgen aan uw vorige pensioeninstelling met het oog op de transfert naar integrale.

Van zodra integrale het bedrag van uw aanvullende reserve van uw vorige pensioeninstelling ontvangen heeft, zullen zij contact met u opnemen.