LOG ONHOME F D
U bent hier:home > Aanvullend pensioen > Uitbetaling > In welke vorm?

In welke vorm?

U heeft de keuze om uw aanvullend pensioen te ontvangen onder de vorm van een kapitaal of onder de vorm van een rente.

Uitkering van een kapitaal (éénmalig bedrag)
Om uw aanvullend pensioen te berekenen, heeft het Pensioenfonds Metaal OFP de loongegevens nodig van uw volledige loopbaan in de metaalverwerkende nijverheid.

Op het ogenblik van uw aanvraag maakt het Pensioenfonds Metaal OFP een voorlopige berekening op basis van de gegevens waarover ze op dat ogenblik beschikt. De uitbetalingsdatum is steeds de 25ste dag van de maand, volgend op de maand waarin uw dossier werd ingediend.

In september-oktober van het jaar, volgend op het jaar waarin uw voorschot uitbetaald werd, zal het resterende saldo van uw aanvullend pensioen uitgekeerd worden. U hoeft hier niets meer voor te doen; dit gebeurt volledig automatisch.

Alle betalingen zullen gebeuren via een overschrijving op rekening.

 

Uitkering van een rente
In dit geval zal het kapitaal van uw aanvullend pensioen omgerekend worden naar een jaarlijkse rente. Basisvoorwaarde is wel dat de jaarlijkse rente minstens 500 € bedraagt.

U ontvangt deze rente dan tot u overlijdt. Als u reeds een rente ontving en u overlijdt, dan wordt deze rente herberekend en overgedragen aan de langstlevende echtgeno(o)t(e).

Indien u voor een rente wenst te opteren, moet u deze keuze kenbaar maken bij het indienen van uw dossier, zoniet zal er automatisch een éénmalig kapitaal uitgekeerd worden.