LOG ONHOME F D
U bent hier:home > Aanvullend pensioen > Uitbetaling > Belastingen

Belastingen

Kapitaal
Als u een aanvullend pensioen als kapitaal uitgekeerd krijgt, dan betaalt u volgens de huidige stand van de wetgeving:

  • een RIZIV-bijdrage (ziekte- en invaliditeitsbijdrage) van 3,55% op het brutobedrag
  • een solidariteitsbijdrage van maximum 2% op het brutobedrag; de hoogte van deze bijdrage varieert tussen 0% en 2% afhankelijk van de grootte van uw brutobedrag
  • een bedrijfsvoorheffing van 16,66% (of 10,09%); de bedrijfsvoorheffing wordt berekend op de belastbare basis (zijnde uw brutobedrag, verminderd met de RIZIV- en solidariteitsbijdrage)

Het Generatiepact verlaagde het tarief van de bedrijfsvoorheffing van 16,66% naar 10,09% voor bepaalde uitbetalingen. Deze verlaging is van toepassing op voorwaarde dat het kapitaal wordt uitgekeerd vanaf de wettelijke pensioenleeftijd én de begunstigde 'effectief actief' gebleven is tot aan die leeftijd. Om te weten wat 'effectief actief' precies inhoudt, verwijzen wij u door naar de volgende link.

 

Opgepast

Sedert 01/07/2013 werden de belastingvoeten opgetrokken zo de aangeslotene zijn kapitaal opneemt vóór zijn 62ste verjaardag. In dat geval wordt het kapitaal belast aan 20% ingeval de opname ervan gebeurt op de leeftijd van 60 jaar, respectievelijk aan 18% indien het kapitaal wordt opgenomen vanaf 61 jaar.

Indien de opname van het kapitaal gebeurt vóór 62 jaar, maar naar aanleiding van de wettelijke pensionering, kan men echter nog steeds genieten van het 16,5%-tarief. Bijgevolg krijgen we de volgende situatie:

 

Leeftijd uitbetaling vóór 01/07/2013 vanaf 01/07/2013
60 jaar 16,5% 20% of 16,5% (1)
61 jaar 16,5% 18% of 16,5% (1)
62 jaar tot 64 jaar 16,5% 16,5%
65 jaar of ouder 16,5% of 10% 16,5% of 10% (2)

(1) 16,5% enkel van toepassing indien uitbetaling in kader van de wettelijke pensionering

(2) In functie van de bepalingen van het Generatiepact (zie boven)

 

 

De bovenstaande inhoudingen op uw brutokapitaal hebben tot gevolg dat uw nettokapitaal niet meer belast zal worden (deze inhoudingen hebben immers een bevrijdend karakter). We kunnen dus stellen dat u ongeveer 80% (of meer indien u binnen de bepalingen van het Generatiepact valt) van uw brutokapitaal uitbetaald zal krijgen.

U zal echter wel nog gemeentebelasting moeten betalen op de aan de bron ingehouden bedrijfsvoorheffing. De hoogte van de verschuldigde gemeentebelasting is afhankelijk van de gemeente waar u woonachtig bent, maar u mag uitgaan van gemiddeld 7%.

Het jaar volgend op het jaar waarin u vanwege ons pensioenfonds een betaling ontvangen heeft, sturen wij u een fiscale fiche 281.11. Aan de hand van deze fiche kan uw belastingaangifte correct invullen: het volstaat dat u de bedragen die ingevuld staan naast bepaalde nummers op deze fiche overneemt bij dezelfde nummers op uw belastingaangifte.

Rente
De eerste stap bij het berekenen van de netto rente, is het belasten van het opgebouwde kapitaal zoals hierboven beschreven.

Het zo verkregen nettokapitaal wordt dan omgezet in een lijfrente (jaarlijks en levenslang betaalbaar).

Achteraf wordt op de rente zelf elk jaar een roerende voorheffing van 15% van 3% van het nettokapitaal geheven. Om te vermijden dat achteraf de rente zou worden belast tegen het marginaal tarief, dient een afzonderlijke akte van afstand van kapitaal te worden opgesteld.

Veelgestelde vragen