LOG ONHOME F D

Ziekte

Gedurende de periode dat u ziek bent, zal er voor u alsnog een aanvullende pensioenbijdrage betaald worden en zal er voor u dus doorgespaard worden.

Deze bijdrage wordt gefinancierd vanuit het solidariteitsfonds en bedraagt momenteel 35 voor de eerste ziektemaand en 20 voor de daaropvolgende ziektemaanden. De bepaling van het aantal ziektemaanden is gebaseerd op de gegevens die hierover beschikbaar zijn via het Fonds voor Bestaanszekerheid van onze sector.