LOG ONHOME F D
U bent hier:home > Aanvullend pensioen > Het bedrag > Bijdrage solidariteit > Overlijden

Overlijdensuitkering

In geval u zou komen te overlijden vooraleer uw aanvullend pensioen uitbetaald werd, zal er een overlijdensuitkering aan de reeds opgebouwde spaarreserve toegevoegd worden. De aldus samengestelde reserve is vervolgens uitbetaalbaar aan uw nabestaanden.

Deze uitkering wordt gefinancierd vanuit het solidariteitsfonds en bedraagt momenteel 1000 € bruto.

Opgelet
Deze uitkering wordt enkel toegekend voor overlijdens vanaf 01/01/2007 en bovendien enkel aan nabestaanden van arbeiders die nog in dienst waren bij een bijdrageplichtige onderneming op het ogenblik van overlijden.