LOG ONHOME F D
U bent hier:home > Aanvullend pensioen > Het bedrag > Bijdrage pensioen

Bijdrage pensioen

Het bedrag van uw aanvullend pensioen is gelijk aan de som van al de bijdragen en de eventuele winstdeelnames die voor u gestort zijn, gekapitaliseerd tegen een bij koninklijk besluit bepaalde rentevoet.

Tot 31/12/2015 was deze rentevoet wettelijk vastgelegd op 3,25%. Vanaf 01/01/2016 wordt deze rentevoet jaarlijks bepaald door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en zal deze variëren tussen minimum 1,75% en maximum 3,75%. Voor het jaar 2016 werd de rentevoet vastgelegd op 1,75%. Voor het jaar 2017 zal deze rentevoet eveneens op 1,75% vastgelegd worden.

  • Een winstdeelname kan toegekend worden op advies van de Raad van Bestuur van het Pensioenfonds Metaal OFP, rekening houdend met de financiële toestand van het pensioenfonds. In deze Raad van Bestuur zetelen zowel werknemers- als werkgeversvertegenwoordigers.

 

 

Opgelet

  • Op 1 april 2000 is er voor elke arbeider éénmalig een extra bedrag gestort. Dit was met het oog op gelijkstelling voor ziekte en tijdelijke werkloosheid. Het bedrag hiervan bedroeg 148,74 €.
  • Op 1 april 2001 is er voor elke arbeider die op 1 april 2000 ouder was dan 50 jaar, éénmalig een extra bedrag gestort. Dit was op voorwaarde dat de arbeider nog steeds actief was op 1 april 2001 en dat er reeds 12 maanden bijdragen werden betaald. Het bedrag hiervan was gelijk aan 2x de reeds gestorte bijdragen van de eerste 12 maanden.
  • Indien u de sector verlaat en uw spaarreserve bij ons laat staan, zal u beschouwd worden als een slaper. Klik hier voor meer informatie over dit statuut.