LOG ONHOME F D
U bent hier:home > Aanvullend pensioen > Definitie

Definitie

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen de verschillende pensioenstelsels zoals die in het Belgisch pensioensysteem momenteel bestaan, namelijk:

  • het wettelijk pensioen, gefinancierd door wettelijk verplichte pensioenbijdragen (de zogeheten 1ste pijler)
  • het aanvullend pensioen, gefinancierd door aanvullende pensioenbijdragen op bedrijfsniveau of op sectorniveau (de zogeheten 2de pijler)
  • het pensioensparen, gefinancierd door vrijwillige, persoonlijke bijdragen (de zogeheten 3de pijler)

De activiteiten van het Pensioenfonds Metaal OFP kaderen dus binnen de 2de pijler, hetgeen met zich meebrengt dat dit aanvullend pensioen bovenop uw wettelijk pensioen komt. Voor alle duidelijkheid: het aanvullend pensioen vervangt uw wettelijk pensioen niet, maar is er een aanvulling op.

Voor algemene informatie met betrekking tot uw wettelijk pensioen, verwijzen wij u graag door naar de webstek van de overheid.

Als u graag zou willen weten hoeveel uw toekomstig wettelijk pensioen zal bedragen, kan u via deze module een berekening opvragen.